Laboratorija

Laboratorija


Pružamo usluge hemijske analize vina. Uz analizu pružamo i savetovanje u proizvodnji vina.