CFS Neo

CFS Neo


Uporedjivanje "sterilnosti" nakon finalne filtracije piva sa postupkom pasterizacije piva svakako ide u korist filtracije.


Dok membrana filtracijom uklanja bakterije i kvasce iz piva, pasterizacija ih samo inaktivira i oni ostaju u pivu.

CFS Neo je modularni sistem u potpunosti optimizovan radi smanjivanja radnih troškova uz visoko kvalitetnu održivost u radu.
Dizaniran je tako da se treba pozicionirati neposredno ispred punjača bez zahteva za postojanje pufer tanka.

U potpunosti je automatizovan sistem koji radi u paru sa punjačem-

CFS Neo sistem se sastoji od sledećeg:
  • filter modul sa kućištem za filter sveće
  • kompletni cevovod
  • modul za pranje membrana
  • uredjaj za test integriteta
  • kontrolni panel
  • kapacitet rada od 50 do 800 hL/h u modu za šaržnu filtraciju ili kontinualnu filtraciju
  • integrisan predfilter kao opcijaFiltracija piva