TERSANO INC.

Tersano Inc. je kanadska inovativna kompanija koja je razvila i proizvela uređaje za dobijanje Stabilizovanog vodenog rastvora ozona (SAO) za ličnu i profesionalnu upotrebu.

Tersano je primenu našao u različitim industrijama kao što su medicina, obrazovanje, procesna proizvodnja, aerodromi, poslovni i rekreativni prostori...


Prestanite čistiti pomoću toksičnih hemikalija!  Počnite čistiti pomoću nauke!