Aquaporin Inside

Najefikasnija tehnologija filtracije vode na svetu Aquaporin Inside® je tehnologija koja pokreće sve naše proizvode! Jednostavno rečeno, to je biomimetička membrana koja uključuje akvaporinske proteine za filtriranje vode brže i energetski efikasnije nego ikada ranije. Ravni list, šuplja vlakna, i reverzna osmoza. Sve naše membrane koriste Akuaporin Inside® tehnologiju za prečišćavanje i filtraciju vode i revolucionarno tretiraju vodu u procesnoj industriji, kućama, pa čak i u svemiru.