Kompaktni filteri za vazduh

Kompaktni filteri su posebno pogodni za ventilacione sisteme sa uskim prostorom gde postoji značajna potreba za velikom površinom filtera.
Kompaktni filter ima veliku površinu, ali onu koja može da stane u male prostore. Kompaktni filteri se koriste i za komfornu ventilaciju i za procesnu filtraciju, posebno u uslovima skučenog prostora.
Kada postoji rizik od vlage, turbulencije ili velike zapremine vazduha, preporučuje se kompaktni filter.
Ovaj tip filtera je posebno dobar za filtriranje fine prašine i čestica.