Laboratorija

Laboratorija


   
 Pružamo usluge hemijske analize vina.

 Uz analizu pružamo i savetovanje u proizvodnji vina.