Rekuperacija kvasca

Rekuperacija kvasca
Keraflux TFF sistem predstavlja tangencijalnu filtraciju sa keramičkim modulima pomoću koga se vrši izdvajanje piva iz taloga kvasca.

Izdvojeno pivo  se može vratiti u originalno pivo u odnosu do 5% a da nema nikakvog negativnog uticaja na ukus.

Shodno tome, rekuperacija piva daje veliki doprinos uštedi u procesu proizvodnje piva.

Prednosti:
  • veoma brz povrat investicije (ROI)
  • velika mehanička, termička i hemijska otpornost membrana
  • dug radni vek membrana
  • laka instalacija usled modularnog dizajna
  • niski troškovi održavanja
  • visok kvalitet kvasca radi dalje prodaje

Filtracija piva