CROSSFLOW filtracija vina

CROSSFLOW filtracija vina
Uvodjenjem generacije Oenoflow sistema, XL serije, vinarije postavljaju nove standarde u povećanju kvaliteta brendova, prinosa i efikasnosti. Kompaktnija struktura postolja, smanjenje otpadnog materijala i bolja kontrola parametara procesa, omogucava vinarijama svih velicina da reduciraju radne troškove i da povecaju prinose, uz održanje kvalitativnih karakteristika vina.

Pall Oenoflow filtracioni sistemi su najpoželjnija tehnologija u industriji proizvodnje vina. Sa više od dvadeset godina iskustva sa cross-flow sistemima i milionima hektolitara profiltriranog vina, Pall ima stotine sistema u eksploataciji gde god se vino proizvodi, priprema ili flašira.

Sistemi sa šupljikavim vlaknima omogucavaju vinarijama da otklone sve vrste suspendovanih necistoca iz vina pouzdanim, reproduktivnim i jednostavnim korakom. Prečišćavanje se postiže bez upotrebe bilo kakvih pomocnih filtracionih sredstava, centrifugalnih sila ili uticaja na hemijske, fizičke i organoleptičke komponente vina

Korišcenjem dokazanih simteričnih PVDF membrana, Oenoflow XL sistem moduli nude veliku radnu površinu (preko 21 m2) za pouzdane brzo-protočne performanse.
Kao dodatak, ovi moduli sa velikom radnom površinom i visokom stopom protoka Pall-u dozvoljavaju da proizvodi kompaktnije, i na osnovu toga, ekonomičnije sisteme.
Filtracija vina