Filtracija vina

Kombinovanje jedinstvenosti vina i mikrobiološke sigurnosti uz aromatsku održivost, je veoma delikatan posao.

Sastavni delovi vina kao što su kristali, residui tretmana grožđa, organski aglomeri, bakterije i kvasci mogu jako uticati na kvalitet vina.
Primena Pall tehnologija u filtraciji vina uklanja potencijalne rizike i obezbedjuje sigurnu kontrolu procesa.

Pall nudi rešenja u mnogim aspektima proizvodnog procesa tradicionalnim ili modernim sistemima filtracije koji čuvaju kvalitet vina uz održavanje minimalnih radnih troškova.