Filtracija vode

Filtracija  vode je tehnološki proces koji zahteva različite korake za različite uslove rada i različiti kvalitet ulazne vode.
Filteri se koriste za uklanjanje čestica koji utiču na bistrinu vode i za uklanjanje potencijalno štetnih mikroorganizama.

Pall proizvodi se koriste u celom proizvodnom procesu flaširanja vode koji uključuje predfiltraciju tj. uklanjanje čestica i sterilnu filtraciju tj. mikrobiološku zaštitu flaširane vode kao finalnog proizvoda.