Predfiltracija vode

U prehrambenoj industriji postoji jaka potreba za filtracijom tečnosti i gasova, a sa ciljem postizanja visokog kvaliteta proizvoda uz maksimalno smanjenje proizvodnih troškova.
Svrha predfiltracije je uklanjanje neželjenih čestica iz fluida radi postizanja zahtevanog  nivoa bistrine uz sprečavanje prodora neželjenih nečistoća u dalji tok procesa.

Odabir odgovarajuće opreme za predfiltraciju čestica je posebno važan, i shodno tome postoji veliki opseg različitih filtera od onih sa relativno nižim direktnim protokom tzv. "dead-end" filteri do tangencijalnih (crossflow) filtracionih sistema za vodu opterećenu velikom količinom čestica i koloida.