Predfiltracija vina

Nakon bistrenja, stabilizacije i odležavanja u vinu su uglavnom prisutni ostaci bistrila, kristala, koloida i bakterija.

Predfiltracija je dizajnirana da ukloni ove ostatke radi dobijanja bistrog vina sa visokim indeksom filtrabilnosti.

Ovim se osigurava lakši i nesmetani rad u daljem postupku, finalnoj sterilnoj filtraciji mikroorganizama pre samog flaširanja.