SAO Dispenzer
ZVUČI KAO MAGIJA, ALI JE IPAK DOKAZANA NAUKA

SAO Dispenzer pretvara običnu vodu i kiseonik u moćno sredstvo za čišćenje. Učinite svoje okruženje sigurnije i zdravije.

SAO Dispenzer je jednostavan i održiv način čišćenja, sanitacije i deodorizacije površina. Uređaj proizvodi Stabilizovan vodeni rastvor ozona (SAO) koristeći vodu iz česme i kiseonik koji nas okružuje.

Stabilizovani vodeni rastvor ozona (SAO) napada organske materije razbijajući ih na manje čestice i rastvarajući ih. Reakcija se zove oksidacija - i ona čini SAO toliko moćnim. U suštini, SAO zadovoljava  Ekološke standarde (Green Seal Standards GS-37 i GS-53) kao industrijsko sredstvo za čišćenje.

SAO tehnologija je patentirana i revolucionarna. Ona stvara jedinstveni rastvor spreman sa vrši sanitaciju površina do 24 sata ili da čisti do 6 dana.

BEZ POTREBA ZA ČUVANJEM, MEŠANJEM ILI ODLAGANJEM TRADICIONALNIH HEMIKALIJA!


PREDNOSTI
  • manja potrošnja vode do 90%
  • manja potrošnja plastične i kartonske ambalaže
  • smanjenje potrošnje hemikalija do 70%
  • ušteda troškova čišćenja do 25%


KAKO RADI?
  • Kiseonik (O2) iz vazduha se na bezopasan način pretvara u Ozon (O3), koji se potom ubacuje u običnu vodu.
  • SAO reaguje sa mikrobima, česticama i bakterijama i brzo ih eliminiše oksidacijom.
  • SAO drži površine čistim danima i vraća se u svoj prvobitni oblik, vodu i O2.