Trap filtracija piva

Nakon fermentacije piva, potrebno je odraditi filtraciju radi uklanjanje ostataka kvasca i nerastvornih materija. Većina pivara filtriraju pivo pomoću naplavne filtracije (sa dijatomejskom zemljom).

Filter sveće koje se nalaze nakon koraka naplavne filtracije su tzv. Trap filteri i služe za uklanjanje svega što je prošlo kroz naplavni filter ali i za uklanjanje dela dijatomejske zemlje koja je takodje prošla kroz naplavni filter.