Profile Star TF

Profile Star TFProfile Star TF je specijalno izradjena filter sveća za trap filtraciju piva nakon naplavne filtracije.

Koristi dokazanu i uspešnu Pall tehniku uplitanja vlakana različitih prečnika a radi dobijanja adekvatne veličine pore od 10 µm.


Trap filtracija piva