Amar04

Amar04
Amar 04 je soj Oenococcus oeni selekcioniran iz vina Amarone uz pomoć univerziteta u Veroni.
Koristi se za biološku fermentaciju jabučne kiseline i smanjivanje kiselosti.

Uspostavlja brzu fermentaciju, nisku proizvodnju sirćetne kiseline i doprinosi odličnim organoleptičkim karakteristikama vina.

Ima sposbnost fermentacije i u uslovima povećane koncentracije alkohola.

U vino se dodaje direktnom inokulacijom i stoga je Amar04 spreman za upotrebu i ne zahteva reaktivaciju ili rehidrataciju.

Optimalna temperatura 21°C, svakako malolaktička fermentacija se mora odvijati u temperaturnom opsegu 15-25°C
pH vrednost vina mora biti iznad 3,1

Amar04 proizvodi Christian Hansen ekskluzivno za Enologica Vason u 2 pakovanja:
  • za fermentaciju 25 hL vina
  • za fermentaciju 100 hL vina


Čuvanje  na -18°C  25 meseci ili na +5°C  6 meseci

Malolaktičke bakterije