Chard15

Chard15
Chard15 je soj Oenococcus oeni selekcioniran iz belih vina u razvojnom odeljenju firme Enologica Vason.

Koristi se za biološku fermentaciju jabučne kiseline i smanjivanje kiselosti.

Uspostavlja brzu fermentaciju, nisku proizvodnju sirćetne kiseline i biogenih amina i doprinosi odličnim organoleptičkim karakteristikama vina.
Ima sposbnost fermentacije i u uslovima povećane koncentracije alkohola.

U vino se dodaje direktnom inokulacijom i stoga je Chard15 spreman za upotrebu i ne zahteva reaktivaciju ili rehidrataciju.

Optimalna temperatura 21°C, svakako malolaktička fermentacija se mora odvijati u temperaturnom opsegu 15-25°C
pH vrednost vina mora biti iznad 3,1

Chard15 proizvodi Christian Hansen ekskluzivno za Enologica Vason u 3 pakovanja:
  • za fermentaciju 2,5 hL vina
  • za fermentaciju 25 hL vina
  • za fermentaciju 100 hL vina

Čuvanje na -18°C 25 meseci ili na +5°C 6 meseci
Malolaktičke bakterije