BST detektabilna kutija

BST detektabilna kutija

BST Detectabox® je najnoviji proizvod tako dizajniran da reši probleme koji se javljaju prilikom upotrebe kutija a koje mogu kontaminirati prehrambene proizvode.

Ovi problemi se mogu javiti kada se manipuliše kutijom u kojoj se smeštaju prehrambeni proizvodi (prilikom habanja kada postoji rizik od loma).

BST Detectabox® se proizvodi od posebne XDETECT® plastike koja je izrazito metal detektabilna i vidljiva rendgenskim zracima, bezbedna za upotrebu u proizvodnji hrane, jaka je i izdržljiva i odobrena od FDA agencije Ministarstva za zdravstvene i ljudske usluge SAD a takođe su obuhvaceni svi standardi testiranja EU i Japana.

Spoljne dimenzije su 600x400x220mm
Unutrašnje dimenzije su 545x345x205mm

Kapacitet 43,8 litara