Defolijacija

Defolijacija

Patentirani Collard sistem uklanjanja lišća protokom niskog pritiska vazduha.

Produvavanje  vazduha kroz lišće u nivou groždja preko podesivih defolijatorskih glava.

Brzi protok vazduha dovodi do trešenja lisne mase usled čega dolazi do uklanjanje lisne mase.
Ovaj sistem defolijacije je toliko učinkovit da se može koristiti pre cvatnje pa sve do same  berbe.