Predrezidba vinograda

Predrezidba vinograda
Predrezač, mašina za zimsku rezidbu

Rad sa mašinom za skraćivanje i proredjivanje loze uveliko dovodi do smanenja troškove orezivanja.
Skraćuje čokote na dužinu dovoljnu da padaju niz žicu te tako olakšava čišćenje.

Mašina ima dva načina otvaranja i zatvaranja, jedan s optičkom rešetkom i sistemo tzv. “električne oči”, a drugi s ručicom pomoću koje se manualno reguliše otvaranje i zatvaranje.