Izmenjivači toplote

Izmenjivači toplote


Izmenjivač za razmenu toplote između rashladnog fluida i proizvoda (kljuka ili šire ili vina).

Izmenjivač se uglavnom sastoji od okvira sa cevastim modulima fiksiranim na njega, koji predstvaljaju koncentrične razmenske jedinice. Izmenjivač je u potpunosti napravljen od nerđajućeg čelika, opremljen termostatima za kontrolu ulazne i izlazne temperature proizvoda i rashlađivača.

Na zahtev može biti izolovan i sa unutrašnjim spiralnim cevima.