Pneumatske prese

Enoveneta pneumatske prese, sa kapacitetima od 2-10.5 tona izmuljanog grožđa, su dostupne sa otvorenim ili zatvorenim tankom.

Ekskluzivni softver omogućava kompletan pristup programima i optimizaciju ciklusa presovanja. Dužina membrane u presama u potpunosti pokriva ispusnu površinu, što omogućava rad sa bilo kojom količinom proizvoda uz tačno kontrolisanje nivoa pritiska

Svi modeli su izradjeni od nerdjajućeg čelika AISI 304L, i dolaze sa touch-screen displejem, ventilom za aksijalno punjenje, kompresorom, uredjajem za naduvavanjem, i tankom za prihvat šire.

Različite opcije su dostupne, kao što su prekidač aksijalnog punjenja, sonde za nivo u tanku za širu, pneumatski ventil za drenažu šire, itd.