Maxaferm

Maxaferm
Bioregulator fermentacije koji pokriva celokupne potrebe kompletne ishrane kvasaca u fermentaciji, sastavljen od 60% ćelijskog zida kvasca, 39.96% di-amonij fosfata i 0.04% tiamina.

Idealno je postepeno doziranje Maxaferm-a: 20 g/hl 12 sati nakon aktivacije kvasaca 20 g/hl u pola fermentacije

Doziranje: 20 – 40g/hl

Doza od 20 g/hl Maxaferm-a donosi 17 mg/hl APA.

Pakovanje: 1kg