Membracart XLII

Membracart XLIIPall Membracart XLII filter sveće su specijalno razvijene i validirane za upotrebu u prehrambenoj industriji radi sigurnog i pouzdanog uklanjanja štetnih mikroorganizama.

Filter medij je visoko efikasna jednoslojna polietersulfonska (PES)  membrana simetrične izrade koja, u kombinaciji sa konstrukcijom Membracart XLII filtera obezbedjuje odličan radni vek i rezultate filtracije.

Ova filter sveća zbog svoje velike mehaničke snage i veće titar redukcije poboljšava veoma poznatu efikasnost Membracart XL opsega i uključuje porozitete 0,2 mikrona, 0,45 mikrona i  0.65 mikrona.

Membracart XLII je odličan izbor za finalni filter pre punjenja ili čuvanja pića i tečne hrane.

Titar redukcija:
  • 0.2 μm Brevundimonas diminuta  ≥10e9
  • 0.45 μm Serratia marcescens  ≥10e9
  • 0.65 μm Saccharomyces cerevisiae  ≥10e10
Sterilna filtracija vode