PCB filter (sedimentni filter + aktivni ugalj)

PCB filter (sedimentni filter + aktivni ugalj)

Kapacitet 4000 litara - očekivan radni vek 12 meseci.

PCB filter odstranjuje čestice i nečistoće kao što su hlor, organska jedinjenja i teške metale. Istovremeno je zaštita Aquaporin Inside® DWRO™ membrani.

Interval zamene filtera je indikativan i radni vek zavisi od kvaliteta vode sa česme koji može da varira. Indikator na uredjaju Aquaporin® One će Vas obavestiti kada dodje vreme zamene.

Po zameni filtera, ostaviti vodu iz slavine da isteče 15 minuta. Imajte u vidu da će prvi mlaz biti crne boje što je normalno i uobičajeno obzirom da filter sadrži aktivni ugalj.