Smartvin CARB

Smartvin CARB
Aglomerirani aktivni ugalj

Sastav
Aglomerirani biljni aktivni ugalj u peletama.

Karakteristike
SMARTVIN CARB je aglomerirani biljni aktivni ugalj u peletama. Posebno je oblikovan radi lakše upotrebe i smanjenja prašine dok je zadržao maksimalno svoju aktivnost u obezbojavanju vina. Obzirom da je tretiran fosfornom kiselinom, proizvod je veoma čist i bez prisustva metala kao što su zink i olovo. SMARTVIN CARB ima dobru snagu obezbojavanja posebno prema antocijanima. Takodje ima adsorpcionu snagu prema oligomerima koji su posebno osetljivi na oksidaciju kod belih vina.

Primena
SMARTVIN CARB se preporučuje za tretman šire, belih vina, sirćeta i voćnih sokova. Stabilizuje oksidisana bela vina uklanjajući fenolne produkte i poboljšavajući organoleptičke karakteristike vina. Male količine SMARTVIN CARB mogu pomoći u postizanju čistije fermentacije usled adsorpcije jedinjenja koja su toksičan za kvasce.

U upotrebi SMARTVIN CARB uglja pridržavati se zakonske regulative.

Uputstvo za upotrebu
Rastvoriti SMARTVIN CARB u vino ili direktno u masu koja se tretira uz stalno mešanje 30 minuta.

Doziranje
Do 100 g/hL.

Preporučeni su laboratorijski testovi.

Pakovanje
5 kg i 15kg vreće

Čuvanje
Čuvati na suvom mestu.

Opasnost Prema EU regulativama proizvod je klasifikovan kao: bezopasan