Smartvin FPS

Smartvin FPS
Peletirani aktivni ugalj sa specifčnom fenolnom sposobnošću adsorpcije i malom snagom obezbojavanja

Sastav
Peletiran biljni aktivni ugalj za enološku upotrebu

Karakteristike
SMARTVIN FPS (For Phenol Sorbing) je peletirani biljni ugalj koji se odlikuje izuzetnom adsorpcionom površinom i lak je za upotrebu. Ovo je proizvod visoke čistoće, aktiviran parom, sa niskim sadržajem ispuštajućih metala. Zahvaljujući svojim specifičnim karakteristikama i poroznosti, FPS ima sposobnost selektivne adsorpcije pigmenata i malih molekula. Proizvodni proces koji se koristi za njegovu proizvodnju kao i čistoća upotrebljenih sirovih materijala, omogućava isključivanje ispuštanja neželjenih elemenata. Još jedan efekat koji je uočen je izuzetno dobro odstranjivanje etil fenola iz vina.

Primena
Obzirom da se naročito primenjuje u enologiji, SMARTVIN FPS aktivni ugalj ima ograničenu sposobnost dekolorisanja ali obzirom na svoju površinu omogućava uklanjanje rezidua pesticida i toksičnih jedinjenja tokom fermentacije. Optimalan je za širu, za finiširanje pre sekundarne fermentcije ili u ranijim fazama pre flaširanja. SMARTVIN FPS se takodje koristi kod zastoja fermentacije, može selektivno adsorbovati ostatke nakon fitosanitarnog tretmana i produkte iz kvasaca (kiseline i njihove estre) koji mogu inhibirati koinokulaciju. Ujedno uočeno je da tretiranjem vina koja su pogođena razvojem kvasaca Brettanomyce/ Dekkera, delimično se takođe odstranjuju prisutni etil fenoli.

Za upotrebu FPS, molimo usaglašavanje sa tekućom pravnom regulativom.

Uputstvo za upotrebu
Rastvoriti SMARTVIN FPS u malo vina ili direktno u masu koja se tretira uz mešanje 30 minuta.

Doziranje
Varijabilno do 100g/hL.
Preporučujemo da se prethodno izvrše određeni laboratorijski testovi.
Od 20 do 30g/hL u slučaju prekida fermentacije.

Pakovanje
Vreća od 1 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu, bez mirisa.

Opasnost U skladu sa EU regulativama ovaj proizvod se kvalifikuje kao: bezopasan