Araban Spray Dry

Araban Spray Dry
Gumiarabika za koloidnu stabilizaciju vina

Sastav
Gumiarabika (E 414) pročišćena i prosušena tehnologijom spray dry.

Karakteristike
Gumiarabika je kompleksan polisaharid velike molekularne težine, izražene sposobnosti za stabilizaciju koloida koji se koristi u konditorskoj i prehrambenoj industriji. ARABAN SPRAY DRY je proizveden od brižljivo odabranih sirovina poreklom iz Acacia Verek koja je jedina botanička vrsta sposobna da stvara eksudat (smolu). Od posebnog interesa u pogledu stabilizacije je prisustvo proteinske frakcije vezane za polisaharide; ovo je frakcija tipična za gumiarabike dobijene iz Acacia Verek. Ova frakcija omogućava povećanje kompleksnosti koloida u vinu uz poboljšanje senzorskih karakteristika u pogledu zaokruženosti i mekoće, a prvenstveno osigurava efikasnu osnovu za aktivna aromatična jedinjenja.

Primena
ARABAN SPRAY DRY se koristi kao zaštitni koloid koji kao takav sprečava taloženje koloida u vinu, kao što su na primer, prelom gvožđa i neznatne nestabilnosti proteina..

Pri upotrebi ARABAN SPRAY DRY -a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti ARABAN SPRAY DRY 1:5 u hladnoj vodi napraviti 40% rastvor. Rastvor dodati u masu koju treba tretirati uz dobro mešanje. Pripremljeni rastvor upotrebiti u roku od par sati.

Doziranje
Od 5 do 40 g/hL za bela i crna vina;
UPOZORENJE: 40g/hL ARABAN SPRAY DRY-a je ekvivalent za 100 g/L ARABAN SUPER

Pakovanje
0.5 kg i 25kg.

Čuvanje Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.