Flavoursave

Flavoursave

Izbalansirana formula sa antioksidacionim delovanjem


Sastav
Kalijum metabisulfit (E 224) 65%, L-askorbinska kiselina (E 300) 35%.

Karakteristike
FLAVOUR SAVE je izbalansirana polukomponenta koja omogućava da se očuvaju specifične arome grožđa i da se spreči  oksidacija boja i aromatičnih komponenti šire, sokova i vina. Askorbinska kiselina i sumpor dioksid koje sadrži FLAVOUR SAVE doprinose regulisanju pH vrednosti vina time što osiguravaju trajnu reduktivnu sredinu.

Proizvod je u obliku finog praha bele boje , formulisan tako da zadržava nepromenjene karakteristike tokom vremena.

Primena
FLAVOUR SAVE ima efikasno antioksidativno  delovanje i osigurava očuvanje tipičnih aroma grožđa.

Istovremeno delovanje sastavnih elemenata ovog proizvoda omogućav postizanje sledećih ciljeva:

- očuvanje nepromenjenih tipičnih aroma grožđa,
- smanjenje redoks potencijala,
- zaštita od promena prouzrokovanih delovanje mikroflore.

Takođe se koristi za prevenciju oksidacije vina.
Kada se dodaje vinu FLAVOUR SAVE omogućuva bolje i dugotrajnije čuvanje proizvoda zahvaljujući tome što osigurava postizanje oksido-reduktivne ravnoteže, idealne za očuvanje aroma, svežine, voćnih aroma i  tipičnosti proizvoda.
Pri upotrebi FLAVOUR SAVE-a treba se pridržavati zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Dodati FLAVOUR SAVE direktno u proizvod ili rastvoriti potrebnu količinu  u jednom delu vina kojeg  treba tretirati u odnosu 1:10 izbegavajući u najvećoj mogućoj meri dodir sa kiseonikom, a zatim dodati masu uz dobro mešanje.

Kao sredstvo za stabilizaciju vina FLAVOUR SAVE treba dodavati vinu neposredno pre flaširanja.

Doziranje
Od 10 do 20 g/hl.

Upozorenje: 10 g/hl FLAVOUR SAVE-a povećava sadržaj sumpor dioksida za 40 mg/l i sadržaj L-askorbinske kiseline za oko 7 mg/l (granična vrednost za upotrebu saglasno zakonskoj normativi EU iznosi 150 mg/l).
U slučaju voćnih sokova i drugih proizvoda treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Pakovanje
1 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu.

Pažljivo zatvoriti proizvod  nakon upotrebe kako bi se ograničio gubitak sumpor dioksida.

Kategorija opasnosti
Xi – IRITIRAJUĆI.