Booster active premium

Booster active premium
Aktivator fermentacije sa detoksifikacijskim delovanjem

Sastav
Pročišćena ćelijska opna kvasca 50 %, Tiamin 0,1 %, biljni adiuvansi do 100.

Karakteristike
BOOSTER ACTIV PREMIUM® je inovativni fermentativni integrator rezultat višegodišnjeg istraživačkog rada istraživačkog odeljenje VASON. BOOSTER ACTIV PREMIUM® je preparat koji se sastoji od ćelijskog zida kvasaca dobijenih primenom savremenog procesa pročišćavanja koji omogućava uklanjanje ćelijskih frakcija koje mogu proizrokovati pojavu nepoželjnih ukusa u vinu. BOOSTER ACTIV PREMIUM® putem absorbcije uklanja toksične supstance iz vina kod koga je došlo do zastoja fermentacije, a pritom se ne menjaju njegova kvalitativna svojstva. Sposobnost absorpcije se primećuje i u slučaju rezidua nekih sredstava za zaštitu bilja, uz stimulativne efekte na blastomicetnu floru odgovornu za alkoholnu fermentaciju.

Primena
BOOSTER ACTIV PREMIUM® se koristi u slučaju zastoja fermentacije kada se dodaje uz eventualno prozračivanje čitave mase, dodavanje hrane za kvasce i malih količina SO2. U težim slučajevima preporučuje se prethodno centrifugiranje vina kod koga je došlo do zastoja fermentacije. BOOSTER ACTIV PREMIUM® se takođe može koristiti kao regulator fermentacije i za sprečavanje zastoja fermentacije.

Pri upotrebi BOOSTER ACTIV PREMIUM® treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti BOOSTER ACTIV PREMIUM® u malu količinu vode 1:5 ili direktno dodati masi

Doziranje
Od 10 do 30 od sredine fermentacije unapred
U slučaju zastoja fermetacije: 40 g/hL.

Pakovanje
Višeslojne vrećice od 500 g. Vreće od 15 kg

Čuvanje
Čuvati na suvom i hladnom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.