V active

V active
Sastav
Amonijum sulfat 55%, dvobazni amonijumfosfat 33%, filtraciono sredstvo 11,8%, hlorhidrat tiamina 0,2%.

Karakteristike
Kompleksna formulacija koja sadrži azot u obliku koji se lako asimilira (amonijačni), fosfate i vitamin B1 (tiamin). Odnos između pojedinih komponenata je približno izračunat za postizanje optimalnih efekata na razvoj kvasaca. Tiamin prisutan u V ACTIV-u, kao faktor od primarnog značaja za rast i fermentacioni metabolizam kvasca, stvara odlične uslove za razvoj blastomicetne flore, inducirajući kvasac na stvaranje ograničenih količina acetalaldehida i ketokiselina, zbog čega se u vinu održava veća frakcija aktivnog molekularnog sumpor dioksida.

Primena
V ACTIV je namenjen primeni kod šire u fermentaciji gde stvara uslove povoljne za razvoj i razmnožavanje kvasaca, zahvaljujući tome izbegavaju se problematične fermentacije kakve mogu prouzrokovati nedostatke u sastavu i ugroziti kvalitet proizvoda. Amonijumski azot, koji predstavlja izvor azota koji kvasac najlakše asimilira, tiamin i fosfati omogućavaju korigovanje eventualnog nedostatka hranljivih materija u širi koji može biti rezultat uticaja faktora sredine (zemljišta), primenjenih tehnoloških postupaka (isuviše intenzivno bistrenje) ili karakteristika sorte. V ACTIV se stoga posebno preporučuje za procese fermentacije šire bistrene primenom postupaka bistrenja ili filtracije na kontrolisanim temperaturama. Primena V ACTIV-a se takođe preporučuje u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije. U takvim slučajevima razvoj kvasaca sprečavaju nepovoljni faktori, kao što su alkohol, sumpor dioksid, nedostatak hranljivih materija, prisustvo toksičnih materija.

Pri upotrebi V ACTIV-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti V ACTIV u maloj količini vode,a zatim ga dodati proizvodu koji treba da fermentira.

Doziranje
Od 10 do 30 g/hL za širu;
od 10 do 20 g/hL u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije.

NAPOMENA: Količina od 30 g/hL V ACTIV-a znači dodavanje 60 mg/hL tiamina i 36 g/hL amonijačnih soli (sulfata i fosfata).

Pakovanje
Višeslojne vrečice do 1 kg.

Čuvanje Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.