V starter TF

V starter TF
Aktivator i bioregulator fermentacije specifičan za izražavanje sortnih aroma sa izrazitim bukeom cvetnosti i voćnosti

Sastav
Opne kvasca (99,85 % ) prirodno bogate aminokiselinama i polisaharidima,Tiamin (0,15 %).

Karakteristike
V STARTER TF je inovativan aktivator za alkoholnu fermentaciju i smatra se “ČETVRTOM GENERACIJOM” jer je formuliran u skladu sa najnovijim istraživanjima u područiju ishrane kvasaca, za kontrolu proizvodnje nepoželjnih metabolita (acetaldehid, isparljive kiseline…) i za optimizaciju metabolizma kvasaca u cilju dobijanja fermentativne čistoće i izražavanje voćnih aroma. V STARTER TF može naglasiti buke sortnih aroma sa specijalnim floralnim i voćnim notama koji su sa organoleptičke strane veoma sveže. Njegov sastav, plod opširnih istraživanja i aplikacija, namerno ne sadrži amonijske azotne materije.
Za postizanje boljih rezultata preporućuje se upotreba u trenutku inokulacije: na taj način kvasac istovremeno sa potrošnjom amonijskog azota u širi (amonijum, vitamini, kompleksni azot ...), koristi druge izvore azota prisutne V STARTER TF-u. Na ovaj način se mogu razviti enzimatski kompleksi koji mogu osigurati čistu i regularnu fermentaciju i postaviti osnovu za proizvodnju elemenata koji dovode do izraženosti aromatskog bukea. Posebna karakteristika selekcioniranih opni kvasca je visok sadržaj azotnih elemenata i prirodnih polisaharida i ćelijskih zidova koji osiguravaju dobar učinak detoksikacije i kontrolu metabolizma kvasca u optimalno uravnoteženom redox stanju, na taj način štite se aromatski spojevi dobijenih šira i vina.
Prisutnost tiamina inducira kvasce da proizvode acetaldehid i ketokiseline u ograničenoj količini, što omogućuje održanje visoke frakcije sumpornog dioksida u finalnom vinu.

Primena
V STARTER TF, prema svojoj formulaciji na bazi tiamina i ćelijskih opni prirodno bogatih azotnim materijama i polisaharidima, posebno je formuliran za prve faze alkoholne fermentacije za proizvodnju vina sa voćnim aromama. Posebno pogodna za pripremu “Pied de Cuve” tokom sekundarne fermentacije ukoliko je namera dobijanja više kompleksnih aromatskih elemenata. Pri upotrebi pridržavati se zakonskih normi.

 Upotreba
Rastvoriti V STARTER TF u vodi u razmeri 1:5 dodati širi i dobro homogenizirati.

Doziranje
Za normalnu vinifikaciju od 15 do 40 g/hL.
Za proizvodnju penušaca od 15 do 50 g/hL.

Napomena: 40 g/hL V STARTER TF-a dodaju 60 mg/hL tiamina (pravni limit).

Pakovanje
Vrečice od 0,5 kg.

Čuvanje
Čuvati na svežem i suvom mestu. Dobro zatvoriti nakon upotrebe.

Proizvod je klasificiran kao bezopasan