Oenopure

Oenopure


Oenopure filter sveća je posebno razvijena za hladnu mikrobiološsku stabilizaciju vina.

Konstruisana i izradjena od visoko inertnog medija obezbedjuje neutralnost u pogledu kolidne stabilnosti i organoleptike.

Materijal od koje je izradjena je plisirani polietersulfon (PES), veoma robusan i otporan na spoljašnje mehaničke uticaje.

Glavne karakteristike:
  • minimalan uticaj na organoleptiku vina
  • minimalna interakcija sa koloidima u vinu
  • širok ospeg hemijske kompatibilnosti
  • velika površina
  • optimalan protok

Titar redukcija:

  • 0,45 µm - Oenococcus oeni >10 log 7
  • 0,65 µm - Saccharomyces cerevisiae >10 log 9
Sterilna filtracija vina