Profile II

Profile II
Profile II filter sveće su visoko efikasni dubinski filteri dizajnirani za superiornu filtraciju i uklanjanje čestica u prehrambenoj industriji.

Konstruisane od polipropilena postupkom “melt blown” postupka, Profile II filter sveće karakteriše fiksirana matrica sa poroznom strukturom, stvorenom kontinualnim prepletanjem vlakana različitih prečnika.
Ove karakteristike su ključ superiornosti performansi uklanjanja i velike zapremine zadržavanja nečistoća.

Sa najgrubljim veličinama pore u spoljnim slojevima i smanjenjem poroziteta kako se ide ka unutrašnjim slojevima, prefiltracija i fina filtracija se odradjuje unutar iste filter sveće.

Profile II filter sveće obezbedjuju efikasnost uklanjanja >99.98% na datom porozitetu u kompatibilnim fluidima sa velikom konstantnošću filtracionih performansi.