Profile Coreless

Profile Coreless

Profile Coreless filter elementi kombinuju dokazanu Pall dubinsku tehnologiju filtracije sa izradom elementa velikog prečnika radi dobijanja velikih protoka.

Ovim je postignuto da se uz manja investiciona ulaganje dobije ekonomična filtracija uz zadržavanje svih efikasnosti filtracije.

Profile Coreless filter elementi (dužine 1016 mm / 40 inča) su preporučeni za protoke i do 20 m3/sat.