Flotacija

Flotacija
EASYFLOAT je uredjaj dizajniran za diskontinualnu flotaciju šire u protoku ili recirkulaciji a radi postizanja što bržeg i efikasnijeg bistrenja.

Uredjaj je opremljen dozatorima sredstva za bistrenje (želatin, bentonit) i azota i posudom u kojoj dolazi do sabijanja šire, sredstva za bistrenje i azota pod pritiskom od 3.5-4.5 bara.

Kapaciteti:
  • 50 hL/h
  • 100 hL/h
  • 300 hL/h
  • 500 hL/h
  • 1000 hL/h