pH menadžment

pH menadžment
Mastermind® pH sistemi su dizajnirani za korekciju i podešavanje pH vrednosti u širi i vinu.

Sistemi su dostupni u potpuno automatskoj i poluautomatskij izvedbi rada. Opremljeni su posebno odabranim tipovima jonoizmenjivačkih smola i softverom koji u potpunosti kontroliše rad sistema.

Prednosti sistema:
  • pouzdane smole
  • mogućnost korišćenja nekoliko kolona
  • mogućnost postizanja tražene pH vrednosti na izlazu
  • optimiziranost u potrošnji vode