Mikrooksigenacija

Mikrooksigenacija
Microdue® Plus disperzni sistem je razvijen i patentiran od strane JUCLAS-a i u pitanju je jako precizan sistem za mikrooksigenaciju vina.

Uredjaj je upravljan od strane softvera koji reguliše rad klipnih pumpica u doziranju kiseonika.

Prednosti sistema:
  • volumetrijsko doziranje
  • 6 nezavisnih dozirnih pozicija
  • podešavanje skale doziranja na mL/L/sat,  mL/L/dan,  mL/L/mesec
  • mogućnost korišćenja u manjim tankovima ili autoklavima
  • mogućnost makrooksigenacije u manjim tankovima