Flavour 2000

Flavour 2000
Saccharomyces cerevisiae

Proizvod Selekcionirani kvasac za primenu u enologiji u mikrogranulama sa visokim procentom aktivnih ćelija (minimum 20 milijardi po gramu proizvoda).

Karakteristike
FLAVOUR 2000 je “aromatični” kvasac Saccharomyces cerevisiae selekcioniran zbog svoje metaboličke aktivnosti koja zadovoljava intenzivno stvaranje estera i drugih sekundarnih proizvoda za vreme fermentacije. U prisustvu odgovarajuće aminokiselinske komponente u širi stvara beta-fenil-etanol, veoma cenjenu i traženu cvetnu aromu. Obično se primećuje stvaranje amilacetata (esencije banane) u količinama većim od prosečnih. Aromatični kompleks koji se može postići je nežan i fin, te povoljan za valorizovanje neutralnih proizvoda kod kojih dovodi do izražaja inicijalni doživljaj na mirisu. Osim toga, takođe se odlikuje dobrom otpornošću na alkohol, sumpor dioksid i niske temperature fermentacije.

Primena
FLAVOUR 2000 se preporučuje u svim slučajevima kada se želi dovesti do većeg izražaja aromatične karakteristike proizvoda. Posebno se preporučuje za proizvodnju belih i roze vina. Osim toga, takođe je povoljan za proizvodnju aromatičnih crnih vina, mladih crnih vina. Posebno interesantni rezultati se postižu i kod proizvodnje penušavih vina.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti potrebnu količinu kvasca u deset delova u tople vode (40°C) koja sadrži 5-10% šećera. Nakon pola sata postepeno dodati jednaku količinu šire (preporučuje se izbegavanje naglih smanjenja temperature). Ostaviti kvasac da se razmnožava: rastvor mora uvek sadržati minimum 5% šećera; takođe se preporučuje primena amonijakovih soli (30 g/hL) i tiamina (60 mg/hL). Pripremljeni (rehidrirani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba fermentirati.

Doziranje
10-20 g/hL za fermentaciju šire od belog grožđa;
10-25 g/hL za vinifikaciju crnih vina;
15-30 g/hL u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije).

Pakovanje
Proizvod je pakovan vakumom u višeslojne vrećice od 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.