Premium Sauvignon

Premium Sauvignon
Kvasac namenjen za primenu u enologiji selekcionisan u Francuskoj, sa visokim procentom aktivnih ćelija (minimum 20 milijardi po gramu proizvoda).
Soj je klasifikovan kao Saccharomyces cerevisiae prema staroj (1970) klasifikaciji Lodder-a

Karakteristike
PREMIUM SAUVIGNON je idealan soj za proizvodnju kompleksnih, finih i elegantnih belih vina. Soj je posebno selekcionisan za različitu ekspresiju aromatičnosti grožđa, posebno za vinifikaciju vrste Sauvignon blanc. Pokazuje redukovano vreme latentnosti, i toleriše visoke nivoe alkohola i dobro fermentiše na niskoj temperaturi. Može doneti opseg veoma zahvalnih aroma širi koja je posebno bogata nitrogenom. Varijantne note su veoma bogate, stvarajući veoma finu i traženu aromatsku kompleksnost. PREMIUM SAUVIGNON je optimalno pogodan za „sur lies“

Primena
PREMIUM SAUVIGNON je posebno preporučljiv sa proizvodnju vina sa visokim aromatskim ekspresijama. Sposoban je za izražavanje olfaktornih karakteristika originalne vrste grožđa sa intenzivnim svežim cvetnim notama, ne ugrožavajući aromu, već je naglašavajući. Direktno je sposobna za primenu u procedurama vinifikacije za bela vina u redukciji, što je moguće kroz tečnički servis Enologica Vason-a. Izvanredan je za proizvodnju aromatičnih sorti; donosi tipične komponente Sauvignon blanc sorte u svojoj punoj izraženosti. PREMIUM SAUVIGNON je soj koji se posebno preporučuje za menadžment u fermentaciji u buretu Pri upotrebi PREMIUM SAUVIGNON treba se pridržavati važećih zakonskih propisa kojima je regulisana ova materija.

Uputstva za upotrebu
Potopiti potrebnu količinu kvasca u deset delova mlake vode (40°C) koja sadrži 1-2% šećera. Nakon pola sata promešati i posteno dodati jednaku količinu filtrirane i sumporisane šire vodeći računa da se izbegnu nagla smanjenja temperature. Da bi se olakšalo razmnožavanje kvasca substrat ne treba da sadrži više od oko 2% šećera i mora se na odgovarajući način ozračivati; u ovoj fazi se preporučuje upotreba kompleksnih aktivatora fermenatacije kao što je V ACTIV PREMIUM ®. Primpremljeni (rehidratisani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba da fermentiše. Međutim, ipak se preporučuje postepeno dodavanje šire masi reaktivisanog kvasca koja je prethodno uneta na dno suda za fermentaciju.

Doziranje
10-20 g/hL za vinifikaciju belih vina.

Pakovanje
Proizvod je vakuumski pakovan u višeslojne vrećice od 500 g zaštićene kartonskim omotačem.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu jer u takvim uslovima ostaje aktivan sve do isteka roka trajanja navedenog na etiketi.
Otvoreno pakovanje treba pažljivo zatvoriti i upotrebiti u što je moguće kraćem roku.