Premium Prosecco

Premium Prosecco
Selekcionirani vinski kvasac sa visokim postotkom aktivnih ćelija (minimum 20 milijardi po 1 gramu proizvoda).

Karakteristike
PREMIUM PROSECCO pripada skupini Saccharomyces cerevisiae selekcioniran je u zoni Prosecco u Italiji , pogodan za penušava i mirna vina, karakteristične visoke otpornosti na SO2 u fermentativnoj fazi. PREMIUM PROSECCO ima svojstvo ograničene proizvodnje nekih nepoželjnih metabolita kao što su acetil-aldehid, sirćetna kiselina, piruvinska kiselina i viših alkohola.

Primena
PREMIUM PROSECCO se posebno preporučuje kod kontrolisane fermentacije bele šire i fermentacije penušavih vina u autoklavi i u boci ,gde vodi pravilne i konstatnte fermentacije do postizanja suvoće. Aromatske karakteristike proizvoda fermentiranog sa PREMIUM PROSECCO su svežina i voćnost sa notama zelene jabuke. Može se koristiti i za proizvodnju crnih aromatičnih vina.

Pri upotrebi PREMIUM PROSECCO pridržavati se zakonskih odredbi na snazi.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti potrebnu količinu kvasca u toploj vodi (40°C) koja sadrži od 1-2% šećera; nakon pola sata mešati i postepeno dodavati filtriranu i sumporisanu širu na način da ne uzrokujemo temperaturni šok. Za olakšanje rada kvasaca substrat ne sme sadržati više od 2% šećera i mora se prozračiti; u ovoj fazi preporučujemo dodavanje aktivatora V ACTIV PREMIUM . Tako rehidrirani kvasac sada je u fazi aktivne fermentacije te se može dodati širi. Preporučeno je postepeno dodavanje šire reaktiviranoj masi koja se nalazi na dnu cisterne.

Doziranje
10-20 g/hL za fermentaciju bele i crvene šire.
20-30 g/hl za refermentaciju.

Pakovanja
Proizvod je pakovan pod inertnim gasom i vakumiran u pakovanju od 500 g.

Čuvanje
Čuvati na suvom hladnom i tamnom mestu do datuma označenog na proizvodu. Otvoren proizvod mora se pažljivo zatvoriti u kratkom vremenskom periodu.

Opasnost Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.