Montrachet

Montrachet
Saccharomyces cerevisiae

Proizvod
Selekcionirani kvasac za primenu u enologiji u mikrogranulama sa visokim procentom aktivnih ćelija (minimum 20 milijardi po gramu proizvoda).

Karakteristike
MONTRACHET je soj Saccharomyces cerevisiae selekcioniran zbog karakteristika otpornosti na nepovoljne uslove. Posebno se odlikuje velikom energijom fermentacije i odličnom otpornošću na sumpor dioksid. MONTRACHET ne menja aromatske karakteristike tretirane šire.

Primena
MONTRACHET je posebno primeren za fermentaciju šire od crnog grožđa u uslovima bez kontrole temperatura fermentacije. U ovakvim uslovima izvesno je postizanje boljih rezultata sa selekcioniranim kvascem s obzirom da je vreme fermentacije kraće i da stoga, ne pogoduje razmnožavanju vlastite mikroflore. Takođe se efikasno može koristiti u proizvodnji belih i roze vina. Uputstva za upotrebu Rastvoriti potrebnu količinu kvasca u deset delova tople vode (40°C) koja sadrži 5-10% šećera. Nakon pola sata postepeno dodati jednaku količinu šire (preporučuje se izbegavanje naglih smanjenja temperature). Ostaviti kvasac da se razmnožava: rastvor mora uvek sadržati minimum 5% šećera; takođe se preporučuje primena amonijakovih soli (30 g/hL) i tiamina (60 mg/hL). Pripremljeni (rehidrirani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba fermentirati.

Doziranje
10-20 g/hL za fermentaciju šire od belog grožđa;
10-25 g/hL za vinifikaciju crnih vina;
30-50 g/hL u slučaju zastoja fermentacije;
15-30 g/h u slučaju ponovne fermentacije (refermentacije).

Pakovanje
Proizvod je pakovan vakumom u višeslojne vrećice od 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu.

Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja. Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao bezopasan.