Premium Rouge 30R

Premium Rouge 30R
Kvasac selekcioniran za proizvodnju kvalitetnih crnih vina i crnih vina namenjenih starenju

Proizvod
Soj Saccharomyces cerevisiae sa visokim procentom aktivnih ćelija (minimum 20 milijardi po gramu proizvoda) koji potiče iz plemenitih vinograda u području Bordeauxa, a namenjen je proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina izražene strukture namenjenih srednje dugotrajnom ili dugotrajnom starenju (Sangiovese, Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Nebbiolo, Teroldego, Merlot, Barbera).

Karakteristike
PREMIUM ROUGE 30 R se odlikuje veoma brzom kinetikom fermentacije tokom prvih 24-36 sati, kojoj potom sledi konstantan i ravnomeran tok. Veliki raspon temperatura pri kojima se odvija fermentacija osigurava postizanje dobrih rezultata i u uslovima vinifikacije bez mogućnosti kontrole temperatura. Zbog stvaranja male količine sumpornih jedinjenja izbegava se pojava fenomena redukcije koji mogu nepovoljno uticati na izražavanje biljnih – herbalnih aroma i učiniti prtisustvo taloga tokom čuvanja i nege vina nepreporučljivim. Osim toga, ovaj soj se takođe odlikuje stvaranjem malih količina pene, dobrom otpornošću prema alkoholu i odličnim randmanom šećer/alkohol.

Primena
PREMIUM ROUGE 30 R je soj koji se posebno preporučuje za proizvodnju crnih vina punog ukusa i dobre strukture namenjenih starenju. Specifična kinetika fermentacije na zanimljiv način utiče na ekstrakciju sastojaka odgovornih za boju, omogućavajući da se pod istim uslovima dobiju vina sa većim sadržajem polifenola i većim intenzitetom boje. U tom smislu su takođe interesantni rezultati koji se postižu sa dodavanjem tanina drugog dana fermentacije. Uputstva za upotrebu Rastvoriti potrebnu količinu kvasca u deset delova tople vode (40°C) koja sadrži 5-10% šećera. Nakon pola sata postepeno dodati jednaku količinu šire (preporučuje se izbegavanje naglih smanjenja temperature). Ostaviti kvasac da se razmnožava: rastvor mora uvek sadržati minimum 5% šećera; takođe se preporučuje primena amonijakovih soli (30 g/hL) i tiamina (60 mg/hL). Pripremljeni (rehidrirani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba fermentirati.

Doziranje
10-20 g/hL za vinifikaciju crvenih vina.

Pakovanja
Proizvod je vakumski pakovan u višeslojne vrećice od 500 g zaštićene kartonskim kutijom.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Opasnost Proizvod je kategorizovan kao bezopasan