Premium Fructo

Premium Fructo
Saccharomyces bayanus

Proizvod
Soj kvasca selekcioniran zbog svoje otpornosti u teškim uslovima i svoje fruktofilnosti.

Karakteristike
PREMIUM FRUCTO je soj Saccharomyces bayanus specijalno razvijen za otpornost na alkohol, sumpordioksid , različite pH vrednosti i temperature. Posebno je zahvalan zbog velikog kapaciteta adsorpcije fruktoze bolje u odnosu na ostale kvasce. Ta karakteristika može se iskoristiti kod zastoja ili usporavanja fermentacije, gde je šećer isključivo prisutan u obliku fruktoze, koji je teško probavljiv za ostale sojeve kvasaca prisutnih na tržištu.

Primena
Osim kod fermentativnih zastoja, preporučena je upotreba PREMIUM® FRUCTO kao prevencija eventualnih zastoja kod vina i kod teških fermentacija.

Uputstvo
Rastvoriti preporučenu dozu u 10 delova tople vode (40°C) sa 1-2% šećera. Nakon 30 minuta promešati masu, i postepeno dodavati sufitisanu širu, izbegavajući nagle padove temperature. . Kako bi se postiglo lako umnožavanje kvasaca supstrat ne bi trebao da sadrži više od 2% šećera i mora biti dobro prozračen. Tokom ove faze preporučena je upotreba hrane V ACTIVE PREMIUM. Kada je kvasac rehidriran, dodaje se u vino.

Doziranje
Od 50 do 100 g/hL u slučaju zastoja fermentacije; od 20 do 30 g/hL za visoko alkoholna vina

Pakovanje
Vrećice od 0,5 kg. ČUVANJE Čuvati na hladnom i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Na osnovu Ministarskog dekreta od 28.01.1992 godine proizvod je kategorisan kao bezopasan