Premium Zinfandel

Premium Zinfandel
Saccharomyces cerevisiae

PREMIUM® ZINFANDEL ima mogućnost sprovođenja čiste i normalne fermentacije, čak i na visokim temperaturama, osiguravajući tako dobre rezultate bez kontrole temperature vrenja.

Ne pokazuje sklonost proizvodnji sumpornih jedinjenja koji mogu ometati izražajnost primarnih aroma sorte.

Selekcioniran je i zbog niske proizvodnje isparljivih kiselina.

PREMIUM® ZINFANDEL ima brzu kinetiku fermentacije u prvih 24-36 sati, na taj način prevladava prirodnu mikrofloru, da bi naknadno nastavio sa konstantnim fermentativnim tempom.
Zbog svojih karakteristika PREMIUM®ZINFANDEL smatra se zanimljivim kvascem za fermentacije sa visokim alkoholima, smanjujući rizik zastoja u fermentaciji.