Zimaclar

Zimaclar
Enzimski preparat za bistrenje šire od belog grožđa i mladih vina

Sastav
Enzim sa izraženom pektolitičkom aktivnošću namenjen postizanju boljih rezultata u bistrenju šire od belog grožđa.

Karakteristike
ZIMACLAR je enzimski preparat u obliku praha. To je pektinaza za primenu u enologiji namenjena poboljšanju procesa bistrenja tako što ubrzava eliminisanje taloga i poboljšava rezultate koji se postižu pri filtriranju šire od belog grožđa.

Primena
Tokom procesa presovanja u širu dolazi veća ili manja količina pektinskih materija. One imaju ulogu zaštitnih koloida i povećavaju viskozitet šire, stabiliziraju koloide stvarajući prepreke za neke tehnološke faze, kao što je filtracija, centrifugiranje i bistrenje. U ovakvim slučajevima se pomoću ZIMACLAR-a može postići brže taloženje šire. Pektin se odlikuje visokom sposobnošću stvaranja zagušenja u fazi filtracije, a pektolitička aktivnost ZIMACLAR-a osetno poboljšava filtrabilnost proizvoda u svim fazama vinifikacije.

Pri upotrebi ZIMACLAR-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti ZIMACLAR u 10 delova vode. Taj rastvor dodati širi koju treba tretirati osiguravajući dobro homogeniziranje. Preporučuje se stalno mešanje mase tokom tretiranja enzimima. ZIMACLAR deluje u rasponu temperatura od 10 do 30°C. Brzina delovanja enzima se povećava u ovom intervalu i to gotovo dvostruko sa povećanjem temperature za 10°C.
Bentonit absorbuje proteine, pa time i enzime, pa se zbog toga preporučuje tretiranje bentonitom po prestanku enzimske aktivnosti (uglavnom nakon 1-2 sata na temperaturi od 20°C).

Doziranje
Od 1 do 3 g/hL šire.

Pakovanje
Bočice od 0,5 kg i vrećice od 100 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom (10-15°C) i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategorizovan kao Xn – Štetan