Zimafruit

Zimafruit
Enzimatska priprema za ekstrakciju sortnih aromatskih komponenata i bistrenje šire

Sastav
Pektolitički i glikozidni enzimatski miks, savršeno pogodan za upotrebu na grožđu i širi, tokom maceracije.

Karakteristike
ZIMAFRUIT je praškast preparat. To je miks enzima sa pektolitičkom i glikozidnom aktivnošću, za upotrebu u proizvodnji vina i za proizvodnju vina punog tela sa sortnom aromatskom ekstrakcijom, i za bistrenje. Ekstrakcija i hidroliza aromatskih supstanci sadržanih u pokožici je moguća zahvaljujući prisustvu udružene pektolitičke i glikozidne sinergije koja takodje deluje na koncentraciju šećera u groždju i vinima. ZIMAFRUIT nema aktivnost na antocijane i može se koristi tokom vinifikacije crvenih sorti.

Primena
Veliki interes pektolitičke i glikozidne aktivnosti ZIMAFRUIT-a se ogleda u ekstrakciji i hidrolizi aromatskih prekursora sa oslobadjanjem monoterpenola i norisoprenoida odgovornih za sortne arome velikog broja grožđa pogodnog za proizvodnju vina. ZIMAFRUIT sadrži sva 4 glikozidna enzima potrebnih za ovaj cilj. Ne sadrži enzime cinamil-esterazu ili antocijanazu, prvi koji je odgovoran za stvaranje prekursora koji se mogu transformisati u supstance neprijatnih aroma, i drugi koji je uzrok nestajanja polifenolnih frakcija odgovornih za boju. Na dalje, sadrži odličnu poligalakturonsku aktivnost i stoga je upotreba ZIMAFRUIT-a pogodna za modifikaciju strukture prisutnih pektina, smanjenje viskoziteta medijuma i poboljšanje bistrenja i povećanje prinosa kod presovanja. Moguće je upotreba ZIMAFRUIT direktno na grožđe ili tokom maceracije, u kontaktu sa pokožicom. Koristi se u vinifikaciji belih i crvenih kod ekstrakcije sortnih i voćnih nota, prema procedurama vinifikacije.

Uputstvo
Rastvorit ZIMAFRUIT u 10 delova proizvoda. Dodati rastvor u širu tokom muljanja ili na početku maceracije, obezbedjujući dobro homogenizovanje. ZIMAFRUIT radi izmedju 10 and 30°C; unutar opsega, brzina enzimatske akcije raste sa porastom temperature. ZIMAFRUIT je aktivan na normalnim vrednostima sumpor dioksida. Bentonit ima adsorpcioni efekat na proteine tako i na enzime; stoga je preporučljivo, kako bi se prekinuo rad enzima, odraditi bistrenje bentonitom nakon vremena hidrolitičke aktivnosti.

Doziranje
Od 1 do 2 g/hL u belim vinifikacijama
2 g/hL za crvena i roze.

Pakovanje
500g kutije.

Čuvanje
Čuvati na hladnom, suvom mestu (10-15°C).

Kategorija opasnosti
Prema trenutnim zakonima proizvod se klasifikuje kao: Xn - Štetan