Zimarom

Zimarom
Enzimski preparat za bistrenje aromatične šire

Sastav
Mešavina pektolitičkih enzima sa sekundarnom glikozidaznom aktivnošću.

Karakteristike
ZIMAROM ima oblik praha. To je pektinaza za primenu u enologiji namenjena poboljšanju bistrenja šire po završetku fermentacije i dovođenju do punog izražaja aromatičnih svojstava proizvoda. Hidroliza aromatičnih supstanci je moguća zahvaljujući prisustvu enzimatske aktivnosti glikozidaze.

Primena
Upotreba ZIMAROM-a omogućuje promenu strukture postojećih pektina uz smanjenje viskoziteta proizvoda, pri ćemu se poboljšavaju rezultati bistrenja. Sa tehnološkog pogleda zanimljiva je rezidualna aktivnost glikozidaza sadržanih u ZIMAROM-u koja se odražava kroz hidrolizu aromatičnih prekursora uz oslobađanje monoterpena i norizoprenoida odgovornih za aromu. Posebno treba istaći da se ZIMAROM odlikuje sa sve 4 aktivnosti enzima glikozidaze neophodne za postizanje navedenog rezultata, ali da takođe iskazuje cinamil-esterifkacijsko delovanje odgovorno za stvaranje perkursora koji se mogu pretvoriti u nepoželjne aromatične spojeve.

Pri upotrebi ZIMAROM-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti ZIMACLAR u 10 delova vode. Taj rastvor dodati širi koju treba tretirati osiguravajući dobro homogeniziranje. Preporučuje se stalno mešanje mase tokom tretiranja enzimima. ZIMACLAR deluje u rasponu temperatura od 10 do 30°C. Brzina delovanja enzima se povećava u ovom intervalu i to gotovo dvostruko sa povećanjem temperature za 10°C. Bentonit absorbira proteine, pa time i enzime, pa se zbog toga preporučuje tretiranje bentonitom po prestanku enzimske aktivnosti (uglavnom nakon 1-2 sata na temperaturi od 20°C).

Doziranje
Od 1 do 3 g/hL na širu po završetku fermentacije.

Pakovanje
Bočice od 0,5 kg i vrećice od 100 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom (10-15°C) i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategorizovan kao Xn – Štetan