Zimared plus

Zimared plus
Enzimski preprarat za proizvodnju crvenih vina

Sastav
Pektolitički enzim sa sekundarnom aktivnošću hemiceluloze, celuloze i proteaze.

Karakteristike
ZIMARED je pektoliticki enzim koji pokazuje značajne sekundarne aktivnosti. Te aktivnosti omogućavaju pucanje opni pokožice i ekstrakciju boja iz vakuola obojenih materija. Osim toga, ZIMARED povoljno utiče na brzu ekstrakciju polifenolnih supstanci taninske prirode neophodnih za stvaranje stabilnih jedinica sa antocijanima. ZIMARED je aktivan u rasponu temperatura od 10 do 30°C. U ovom rasponu njegova aktivnost se povećava srazmerno povećanju temperatura. Uobičajene količine sumpor dioksida ne inhibiraju ZIMARED.

Primena
ZIMARED nalazi primenu u vinifikaciji crnih vina.

Upotreba
ZIMARED-a omogućuje skraćivanje vremena maceracije i smanjenje broja potapanja komine u širu u toku fermentacije ili remontaža, pa tako dobijemo proizvod sa manjim sadržajem taloga. Jedan sekundarni efekat se odnosi na teksturu komine koja postaje propustljiva, te pogodnija za ekstrakciju boje u toku vinifikacije crnog vina. Osim toga, upotreba ZIMARED-a omogućava povećanje prinosa prvog presovanja, te olakšava bistrenje i filtraciju vina

Pri upotrebi ZIMARED-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti ZIMACLAR u 10 delova vode. Taj rastvor dodati širi koju treba tretirati osiguravajući dobro homogeniziranje. Preporučuje se stalno mešanje mase tokom tretiranja enzimima.

Doziranje
Od 1 do 4 g/hL šire.

Pakovanje
Bočice od 0,5 kg i vrećice od 100 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom (10-15°C) i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti pakovanje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti Proizvod je kategorizovan kao Xn – Štetan