Zimaskin

Zimaskin
Enzimski preparat za vinifikaciju belog grožđa putem maceracije

Sastav
Pektolitički enzim sa sekundarnom hemiceluloznom i celuloznom aktivnošću.

Karakteristike
ZIMASKIN je tečni enzimski preparat sa ograničenom poligalakturonskom aktivnošću. Kod preparata je prisutna aktivnost celulaza i proteaza. Reč je o pektinazi za primenu u enologiji posebno namenjenoj ubrzavanju ekstrakcije aromatskih prekursora, pa shodno tome poboljšanju bistrenja i filtriranja šire od belog grožđa.

Primena
Upotreba ZIMASKIN-a se preporučuje u postupcima proizvodnje belih vina primenom tehnologije maceracije (hladna maceracija i maceracija pokožica). Aktivnost celulaze i proteaze zajednički dovodi do razgradnje ćelijske membrane pokožice. Delovanje ZIMASKIN-a odražava se kroz brzu ekstrakciju prekursora i aromatičnih jedinjenja prisutnih u ćelijama pokožice što omogućuje skraćivanje vremena zadržavanja šire na komini. ZIMASKIN osetno poboljšava naredne faze bistrenja, centrifugiranja i filtriranja.

Pri upotrebi ZIMASKIN-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Uputstva za upotrebu
Rastvoriti ZIMASKIN u 10 delova vode. Rastvor dodati širi ,dobro homogenizirati. Ostaviti ZIMASKIN u dodiru sa proizvodom koji treba tretirati tokom čitavog trajanja maceracije. Uobičajene doze sumpor dioksida ne inhibiraju ZIMASKIN. ZIMASKIN deluje u rasponu temperatura od 10 do 30°C. Brzina delovanja enzima se povećava u ovom intervalu srazmerno povećanju temperature, i to gotovo dvostruko na svakih 10°C.

Doziranje
Od 1 do 5 g/hL šire.

Pakovanje
Bočice od 1 kg.

Čuvanje
Čuvati na hladnom (10-15°C) i suvom mestu. Pažljivo zatvoriti nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategorizovan kao Xn – Štetan